Lĩnh vực hoạt động

01

Lĩnh vực

02

Lĩnh vực

03

Lĩnh vực

04

Lĩnh vực

05

Lĩnh vực

Tin tức

Middle/Junior Mobile App Developer

- Làm việc trong một nhóm chất - Làm việc trong môi trường ưu tiên

Software Developer (Java/PHP/.NET)

- Làm việc trong một nhóm chất - Làm việc trong môi trường ưu tiên

Business Analyst

- Làm việc trong một nhóm chất - Làm việc trong môi trường ưu tiên

CBTT về đợt mua lại trái phiếu trước hạn Happybond tháng 05/2021

CTCP Tập đoàn Apec Group công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu trước hạn Happybond tháng 05/2021.

CBTT về đợt mua lại trái phiếu trước hạn Happybond tháng 10/2021

CTCP Tập đoàn Apec Group công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu trước hạn Happybond tháng 10/2021.

CBTT Tập đoàn Apec Group mua lại HappyBond

CTCP Tập đoàn Apec Group công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu trước hạn HappyBond

Công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ [...]

CTCP Tập đoàn Apec Group công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ [...]

NHÂN VIÊN VỆ SINH - CẢNH QUAN

Tuyển dụng nhân viên vệ sinh

KỸ SƯ TRƯỞNG VẬN HÀNH

Tuyển dụng vị trí Kỹ sư trưởng vận hành

Apec Group ra mắt gói tích lũy sinh lời 11%/năm không kỳ hạn

APEC Group vừa ra mắt gói tích lũy sinh lời lên tới 11%/năm kèm chính sách đầu tư - ủng [...]

Manual Tester

- Làm việc trong một nhóm chất - Làm việc trong môi trường ưu tiên sự tinh gọn - Cùng [...]

Chuyên viên IT Phát triển Ứng dụng – Software Developer (.NET)

Chuyên viên lập trình hệ thống mảng: Quản lý nghiệp vụ chuỗi Khách sạn